Touch Me!

1 metro x 1 metro  acrilico e stucco su tela.